Erkenning procesmatig MVO

BloglintjeProcesmatig MVO is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat door bedrijven of organisaties procesmatig is ingevoerd. Een belangrijke toevoeging is procesmatig hiermee onderscheidt de ondernemer of organisatie zich en geeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de aandacht die het verdiend.

WAAROM PROCESMATIG MVO?

In Nederland is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een begrip geworden voor ondernemen in de 21ste eeuw en voor degenen die het nog niet kennen verwijzen wij naar www.mvonederland.nl.  MVO Nederland is al jaren actief om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder de aandacht te brengen en de laatste jaren vinden zij ook goede aansluiting bij het bedrijfsleven. Ondanks een op het eerste gezicht omarming van het nieuwe ondernemen, wordt menigmaal binnen de organisaties weinig progressie geboekt als gevolg van een verslapte aandacht voor MVO. Op zich niet verwonderlijk, misschien zelfs logisch, omdat een onderneming vaak om andere redenen is opgericht dan actief bezig te zijn met MVO. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt door sommigen gezien als een hype, daar waar anderen een proces nastreven door ISO26000 te implementeren.
Omdat procesmatig MVO de enige manier is om progressie te realiseren in het Maatschappelijke Verantwoorde Ondernemen en dit voor ondernemingen belangrijk is voor continuïteit, is procesmatig MVO een aandachtspunt waar zowel het bedrijfsleven als de overheid de komende jaren de nodige aandacht voor zal moeten reserveren.

Is dat duur?

Een vraag die ik in mijn beroepspraktijk vaak hoor is of iets duur is. Ook u zal die vraag kunnen stellen: "Procesmatige implementatie van MVO, dat klinkt kostbaar, adviseurskosten, implementatiekosten, onderhoud aan het systeem"... Meestal kan ik die vraag beantwoorden door organisaties te verwittigen dat niets doen veel duurder is, geen aansluiting met de markt, geen continuïteit... met alle ellende van dien. Een organisatie dat procesmatig MVO heeft geïmplementeerd zal veel beter inspelen op de veranderende samenleving en de eisen die klanten, werknemers, overheden en andere stakeholders aan de organisatie stellen.  De kosten voor een proces hoeven helemaal niet hoog te zijn. Als de CEO of de directeur van een klein bedrijf een jaarlijst met MVO-maatregelen opstelt en een MVO-beleid formuleert, ben je er vaak al. Opereer je niet internationaal, maar ben je volledig op de Nederland gefocust met je dienst of product dan is "het voldoen aan wet- en regelgeving", vaak al een goede aanzet omdat de Nederlandse overheid al heel wat afdwingt. Bij procesmatig MVO bekijk je jaarlijks of je beleid en doelstellingen zijn bereikt en waar je zaken moet gaan optimaliseren of waar je je in de toekomst wilt oriënteren.

Waarom een MVO-lintje?

Nederland is een land van hard werken en efficiënt produceren. Nederlanders zijn bescheiden en hebben een hekel aan protserigheid. Wij houden ons aan de wet, ook al vinden we sommige regeltjes suf. We zijn handelaren maar gunnen ook en we zijn in de regel oprecht.
Voor wat betreft het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door overheden veel aandacht gegeven aan het stimuleren van de omarming van het begrip. Zo is er de Kristalprijs voor het meest transparante sociale jaarverslag en de MVO-prijs (een gesubsidieerde prijs die door overheden wordt gegund aan ondernemers die binnen hun gemeente vallen). Ook kun je ervoor kiezen om partner te worden van een netwerkorganisatie op het gebied van MVO en daarmee kun je aan de wereld laten zien hoe MVO je bent met een netwerklogo.

Wat we zien binnen organisaties is dat met de stimulering door huidige middelen (Kristalprijs, MVO-prijs, partnerschap bij een netwerkorganisatie) het bedrijfsleven niet gestimuleerd wordt om de volgende stap te zetten naar procesmatig MVO of ISO26000. Waarom zouden ze ook, het logo is binnen, het sociaal jaarverslag was weer kraakhelder net als vorig jaar en de MVO-prijs prijkt nog jaren op hun website. Het Team van MVO-Lintje vond dat dit anders moet.

Het MVO-Lintje is het passende antwoord om procesmatig MVO te stimuleren en alle organisaties in de gelegenheid te stellen om zich op deze manier te onderscheiden. Het raakt aan een Nederlandse traditie (lintjes), heeft een beperkte houdbaarheid (1 jaar) en is mooi en goed vormgegeven waarbij de letters MVO in een lintje zijn gegoten.
Het MVO-lintje kun je kopen (zelferkenning), maar je kunt het ook toegekend krijgen door een (cliënt) audit. De MVO-pagina van de organisatie wordt (steekproefgewijs) door Team MVO-Lintje gecontroleerd en beoordeeld op progressie (in vervolgjaren), waarna de organisatie op de website wordt opgenomen. Wij hopen dat het MVO-lintje een passend antwoord is voor organisaties die zich positief inzetten voor procesmatig MVO en zich realiseren dat MVO voor hun organisatie meer is dan een hype, verplichting of maatregel.