MVO in de kledingsector

kleding Kleding, een artikelgroep dat al jaren onder een MVO vergrootglas staat. Zowel op het gebied van People Planet en Profit gaat het met de kleding te vaak te fout. Wie herinnert zich niet een naaiatelier in India dat instortte? Een Angora-konijn dat om de wol levend werd gevild? En dan de hoeveelheid chemicali├źn en water die bij de katoenproductie nodig blijkt te zijn? Dit alles tegen een achtergrond van destructie van 30% nieuwe kleren omdat deze gewoonweg niet verkocht worden, dit kan echt niet


We maken blijkbaar voldoende kleding om de wereld te kleden, veel te veel zelfs. Een groot deel gaat zo de oven in, mogelijk zelfs aangemerkt als biomassa en een duurzame brandstof. Toch zijn er lichtpuntjes te noemen, enkelen binnen de kledingindustrie nemen zelf het voortouw door meer transparantie en actief beheer. Kijk maar eens naar JJH Textiles, een drager van het MVO Lintje, maar ook het ontstaan van inkooporganisaties en het prubliceren van leveranciers door verschillende bedrijven maakt de markt transparanter. Voor de consument is er echt wel iets te kiezen en we kunnen ook zelf keuzes maken...laten we dat dan ook doen!. Om een beeld te geven hoe urgent het is, zetten we de MVO-problemen in de textielsector op een rijtje en geven we binnen deze blog een aantal 'keuzemomenten' die de sector samen of onder druk van u kan maken. Als de sector het niet doet is het de consument die de MVO eisen aan de sector oplegt.

Wat zijn dan die MVO uitdagingen binnen de kledingsector?

- Welzijn van mensen en dieren, het instorten van een naaiatelier, kinderarbeid en het fokken van wilde dieren om hun pels zijn maar een paar voorbeelden
- Het hoge waterverbruik (voor 1 kilo katoen ca. 8.000-10.000 liter water)
- 10% van alle pesticicden wordt gebruikt voor de katoenteelt
- Hoge CO2 uitstoot, ca.10% van de werelduitstoot, ook door vernietiging en verbranding van kleding
- Afvalwater, afvalberg

Het vernietigen van het milieu in een ver land heeft directe impact op het welzijn van mens en dier in die landen, maar uiteraard ook op de onze. Een probleem waar we onze ogen niet voor kunnen sluiten en waar we met alle macht tegen moeten ageren. Enkele ondernemers uit de kledingsector maken zelf al grote stappen, maar veel ondernemers laten bewust bestaande situatie bestaan en voeren daarbij de volgende redenen aan:

Margedruk binnen de kledingsector

Ongetwijfeld zal er een margedruk bestaan. Maar de hoogste kosten in het verleden zijn de vierkante meters van de winkels en niet de kosten van het naaiatelier. Nu de kledingsector in rap tempo verandert in een sector die via webshops de kleding verkoopt met al dan niet een winkel- of winkelketen, is absoluut niet duidelijk waarom margedruk nog steeds wordt opgevoerd als oorzaak van het niet doorvoeren van MVO binnen de sector. De margedruk is mogelijk aanwezig in de winkels, maar dat komt doordat er nieuwe verkooppunten ontstaan (web). In een veranderende markt moet er ruimte komen voor MVO wil je een fatsoenlijk bestaansrecht houden. 

Geen transparantie en versnippering in de kledingketen

Versnippering en geen transparantie wordt door de sector als probleem aangedragen, klinklare onzin als je het mij vraagt. Het lijkt me eerder een uitdaging voor de verkoper of voor de keten om voor transparantie te zorgen en niet als argument om dan maar niet MVO in te voeren en geen actie te ondernemen waarmee MVO-misstanden in stand worden gehouden. Voor wat betreft de consument kan deze het beste het internet afspeuren om te kijken welke merken of winkelketens een actief MVO-beleid voeren. En kunt u niets vinden? neem dan maar aan dat het merk of winkelketen geen rekening houdt met mensenrechten of het milieu. 
Een winkelketen of merk dat wel een actief MVO-beleid voert mag op de site van www.mvolintje.nl een MVO-lintje downloaden en dit uitdragen. Let wel: het is een vorm van zelferkenning, de bedrijven/ ondernemingen worden slechts op basis van steekproeven gecontroleerd.

De consument wil geen duurzame kleding, de markt is behoudend

Hoezo de markt is behoudend? De markt wordt in rap tempo overgenomen door de webshops, soms met een winkelketen ernaast. In deze webshops is de kleding ongeveer net zo duur als in de winkels, terwijl de vierkante meters beduidend lager zullen zijn. Wat denkt u dat er op het moment gebeurt met de speelgoedketen,  met al het speelgoed dat ook in lage loonlanden wordt geproduceerd? Juist, ... de consument kan steeds eenvoudiger bij de fabrikant een speelgoedje kopen en de winkelketens liggen onder druk. Als de sector bestaansrecht wil hebben en houden dienen de vertrouwde ketens en vertrouwde merken juist een actief MVO-beleid te gaan voeren. De winkels en merken zijn de 'gatekeeper' die er voor zorgen dat alleen de goedgekeurde ketens jullie kleding produceren en verkopen in jullie webshops en winkels. De consument wil best duurzame kleding, deze markt zal steeds harder gaan roepen, zorg er dan ook voor dat er wat te kiezen valt en dat duidelijk is dat jullie je zaakjes wel in orde hebben. Want anders wordt de overstap naar webwinkels uit een producerend land wel een hele kleine. 

Het is aan de kledingsector in Nederland om aan de Nederlandse consument duidelijk te maken dat zij goed en zelfs het best People Planet en Profit in balans weten te houden. Als het MVO-Lintje daarbij een ondersteuning kan zijn en u heeft uw verantwoordelijkheid genomen, download dan een MVO-Lintje op www.mvolintje.nl