Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid of op Koningsdag.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen?

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.
Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk
Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van de kerkkrant en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.
Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie
Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

(bron: www.lintjes.nl)

MVO-Lintje

Een MVO-Lintje is geen koninklijke onderscheiding . Het is een blijk waardering voor organisaties die zich inzetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het MVO-lintje is niet voor personen/ individuen maar voor organisaties. Het is niet iets fysieks/tastbaars maar een digitale waardering opgebouwd uit de letters MVO.