Over het MVO-lintje

Het MVO-lintje is een teken van waardering en een stimulans voor organisaties die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het sleutelwoord is "organisaties", dit kunnen commerciële bedrijven zijn maar ook bijvoorbeeld stichtingen of bestuurlijke organisaties zoals gemeenten of waterschappen.

Waarom een MVO-lintje?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet het nieuwe ondernemen van de 21e eeuw worden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet verankerd in wetgeving, maar wordt gestimuleerd door overheden. Zowel commerciële als overheidsorganisaties implementeren een MVO-beleid of -strategie. Het MVO-lintje is een jaar-erkenning en heeft ten doel om MVO te verankeren in het DNA van een organisatie. Het MVO-lintje zal een stimulans zijn voor organisaties die nieuw zijn met MVO en voor organisaties om hun MVO-beleid te continueren.  MVO is geen project, maar een continu proces dat jaarlijks erkent dient te worden.

Geen koninklijke onderscheiding of keurmerk

Het MVO-lintje is geen koninklijke onderscheiding. Het is een waardering voor organisaties die jaarlijks wordt toegekend. Na één jaar is het MVO-lintje gedateerd. Gebruikers mogen één jaar in hun digitale uitingen (website en e-mail) het MVO-lintje voeren en worden één jaar op de site van MVO-lintje genoemd. De genomineerde geeft hiervoor zijn impliciete toestemming bij de aanschaf of aanmelding van het MVO-Lintje. Het MVO-lintje is geen keurmerk en wil dit ook niet zijn, het is een beeldmerk voor MVO-erkenning en/of zelferkenning.